top of page

呢個 [Kitchen Soap Paper家事皂片方便盒]

係私心自用製作 因為真係好需要好需要好需要

小朋友水樽+餐具同內衣褲清潔真係好重要

小花片剛剛好放入小盒內既海綿

加水捽捽下就好多泡泡好好洗

個人仔而家返學每餐都要洗碗

呢個小花佢都好岩用覺得好好用

洗完沖沖水揸乾海綿就可放回盒子裡

小花或海綿隨時refill

私心自用同時同大家分享呢個方便好物

適合場景:

旅行清潔

自備餐具

 

家事皂片小皂盒連海綿+8-10塊小花皂片

+ 家事小花皂片30pc連海綿補充裝

Kitchen Soap Paper Box Set 家事皂片便攜裝

HK$98.00價格
    bottom of page